Opzet

Voorziet uw reglement nog dat het de bewoners niet toegelaten is om tussen 20.00 uur en 8.00 uur kolen naar boven te brengen? Of mogen er in uw appartement geen toestellen aangedreven worden met motoren teneinde de radiogolven niet te storen? Tijd om de overstap te doen naar de 21ste eeuw!

Legt legt uw reglement van interne orde uit hoe de lift moet gebruikt worden, terwijl er helemaal geen lift in uw gebouw is? Tijd voor een RIO op maat van uw gebouw!

Bevat uw RIO al bepalingen inzake de privacy wetgeving? De vereniging van mede-eigenaars wordt in het kader van de GDPR als werkingsverantwoordelijke aanzien en dient een privacy beleid te hanteren. Het RIO is de plaats bij uitstek om dergelijk beleid uit te stippelen.

Daarom adviseren wij een grondige “make over”, met een volledig nieuw reglement van interne orde, actueel, op maat van uw mede-eigendom en allesomvattend.

Duidelijk? Maak dan NU je RIO op maat aan!

Werkwijze

Aan de hand van onze module maakt u een RIO op maat van uw gebouw. Een gedetailleerd invulformulier laat u toe zoveel mogelijk kenmerken van uw mede-eigendom aan te duiden waarmee dan rekening wordt gehouden bij de opmaak van het RIO van uw gebouw

...

Kostprijs

Een RIO op maat van uw gebouw kan via dit platform voor 185,00 EUR excl. BTW, d.i. 223,85 EUR incl. BTW

...

Inhoudstafel

Het RIO hoeft geen saaie onleesbare tekst te zijn. Wij zorgen voor een toegankelijk RIO, waarbij de werking van de mede-eigendom begrijpelijk wordt uitgelegd, aan de hand van vragen en antwoorden

...

FAQ's

Wat verandert er?
Was een reglement van interne orde dan nog niet verplicht?
Wat is voortaan de inhoud van een reglement van interne orde?

...

Wie zijn wij?

www.reglement-van-interne-orde.be is een initiatief van Theoma | advocatenkantoor te Brugge

...