Vanaf 1 januari 2019 dient de syndicus voor elke mede-eigendom die hij beheert een reglement van interne orde op te stellen.

Wat verandert er?

De statuten van een mede-eigendom omvatten drie delen: de basisakte, het reglement van mede-eigendom en (tot en met 31 december 2018) eventueel het huishoudelijk reglement of het reglement van interne orde. De basisakte omvat de beschrijving van het onroerend goed, hoe dit opgedeeld is in privatieve en gemeenschappelijke delen en hoeveel kwotiteiten er aan elk der privatieven aanbedeeld worden; het reglement van mede-eigendom omvatte tot en met 31 december 2018 bepalingen m.b.t. rechten en plichten van de mede-eigenaars op de privatieve en de gemene delen, de bepalingen inzake de organen en de werking van de mede-eigendom (syndicus, algemene vergadering, raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen) en de regels i.v.m. de verdeling van de kosten binnen de mede-eigendom. Het (niet verplichte) huishoudelijk reglement of reglement van interne orde bevatte tot en met 31 december 2018 de woon- en leefregelen in de mede-eigendom. Basisakte en reglement van mede-eigendom zijn verplicht en dienen notarieel te worden verleden; reglement van interne orde kan onderhands opgemaakt worden.

Wat verandert er met de nieuwe wet? Wat de basisakte betreft verandert er niets. Het reglement van mede-eigendom wordt afgeslankt; voortaan bevat het alleen de rechten en plichten van de mede-eigenaars op privatieve en gemene delen en de verdeelsleutels van de kosten. Alles wat betreft de organen en de werking van de mede-eigendom wordt overgeheveld naar het reglement van interne orde, welk verplicht moet worden opgesteld in elke mede-eigendom.

Was een reglement van interne orde dan nog niet verplicht?

Wat is voortaan de inhoud van het reglement van interne orde?

Wat hoort niet thuis in het reglement van interne orde?

Wij hebben reeds een reglement van interne orde, moeten we iets doen?

Waarom heeft de wetgever dit opgelegd?

Moet het reglement van interne orde ook nog goedgekeurd worden door de algemene vergadering?

Moet er iets veranderen aan het reglement van mede-eigendom?

Wat indien er niets aangepast wordt en er geen reglement van interne orde is?

Wat moet ik met dit reglement van interne orde doen?

Wat als de wet opnieuw wijzigt?

Zijn er mede-eigendommen waarin er geen reglement van interne orde moet zijn?

Kan ik als mede-eigenaar het reglement van interne orde aanvechten?

Kan een huurder het reglement van interne orde aanvechten?

Hoe begin ik met de opmaak van een reglement van interne orde?

Opzet

Is het in uw mede-eigendom niet toegestaan om tussen 20.00 uur en 8.00 uur kolen naar boven te brengen? Voorziet uw RIO in bepalingen omtrent het gebruik van de lift, terwijl er geen lift is? Bevat uw RIO reeds het privacy beleid van de mede-eigendom? Tijd voor een nieuw RIO op maat van uw gebouw

...

Werkwijze

Aan de hand van onze module maakt u een RIO op maat van uw gebouw. Een gedetailleerd invulformulier laat u toe zoveel mogelijk kenmerken van uw mede-eigendom aan te duiden waarmee dan rekening wordt gehouden bij de opmaak van het RIO van uw gebouw

...

Kostprijs

Een RIO op maat van uw gebouw kan via dit platform voor 185,00 EUR excl. BTW, d.i. 223,85 EUR incl. BTW

...

Inhoudstafel

Het RIO hoeft geen saaie onleesbare tekst te zijn. Wij zorgen voor een toegankelijk RIO, waarbij de werking van de mede-eigendom begrijpelijk wordt uitgelegd, aan de hand van vragen en antwoorden

...

Wie zijn wij?

www.reglement-van-interne-orde.be is een initiatief van Theoma | advocatenkantoor te Brugge

...